• A
  • A
  • A
shutterstock_723689029.jpg
16.07.2019. -
Малолетни учиниоци кривичних дела, 2018

 

Укупан број кривичних пријава према малолетним учиниоцима кривичних дела у 2018. години је 2 744 и мањи је за 21% у односу на 2017. годину. Број поднетих предлога већу за изрицање кривичних санкција (1 849) мањи је за 7%, а број малолетника којима су изречене кривичне санкције (1 548) такође је мањи, и то за 5%, у односу на претходну, 2017. годину.
У 2018. години, према малолетним учиниоцима кривичних дела примењени су васпитни налози: јавни тужилац за малолетнике је у 230 случајева применио васпитни налог, а у 59 случајева судија за малолетнике. У истој години, за осам малолетника је изречена казна  малолетнички затвор (0,5%).