• A
  • A
  • A
shutterstock_655799908.jpg
28.06.2019. -
Закључени и разведени бракови, 2018.

 

У 2018. години у Републици Србији закључен је 36 321 брак, а број закључених првих бракова износи 29 005. Број укупно закључених бракова показује благи пораст од 0,8% у односу на претходну годину, а број првих бракова порастао је за 0,3%. Број закључених бракова на 1 000 становника износи 5,2. Просечна старост при закључењу брака за младожење износи 34,2 године, а за невесте 31,1 година.

У Републици Србији у 2018. години разведено је 9 995 бракова, односно за 7,9% више у односу на претходну годину. Број разведених бракова на 1 000 становника износи 1,4. Просечна старост мужа при разводу брака износи 44,1 година, а за жене 40,5 година.