• A
  • A
  • A
shutterstock_708823189.jpg
28.06.2019. -
Индикатори иновативних активности, 2016–2018

 

У уведеним иновацијама, највеће је учешће иновација производа и услуга, 39,7%.

У укупним издацима за увођење технолошких иновација удео издатака за научноистраживачке активности износио je преко 27%.

Удео прихода од иновација производа/услуге који су били нови за тржиште је 3,6%, a оних који су били нови за пословни субјекат 10,1%, у односу на укупан приход субјекaта иноватора.

Највећи број средњих пословних субјеката запошљава од 1% до 4% високообразованих, док скоро трећина великих пословних субјеката запошљава од 10%  до 24% високообразованих кадрова.