• A
  • A
  • A
Иновације

Подаци о примени новог или значајно побољшаног производа, услуге или процеса, маркетиншке методе или нове организационе методе у пословању, организацији рада или односима пословног субјекта са окружењем.

 

Вести
Види све
28. јун 2019. Индикатори иновативних активности, 2016–2018

У уведеним иновацијама, највеће је учешће иновација производа и услуга, 39,7%.

У укупним издацима за увођење технолошких иновација удео издатака за научноистраживачке активности износио je преко 27%.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци