• A
  • A
  • A
shutterstock_74858629.jpg
03.06.2019. -
Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, I тромесечје 2019.


Укупна вредност продаје и откупа производа пољопривреде, шумарства и рибарства у Републици Србији у првом тромесечју 2019. године, у односу на исти период 2018, у текућим ценама је већа за 10,0%, а у сталним ценама за 14,5%.

У структури вредности продаје и откупа у првом тромесечју 2019. највеће учешће оствариле су следеће групе производа: жита (31,2%), стока (20,9%), млеко (20,8%) и живина и јаја (8,6%).