• A
  • A
  • A
basket-918416__480.jpg
13.05.2019. -
Индекси потрошачких цена, април 2019.


Цене производа и услуга личне потрошње у априлу 2019. године, у односу на март 2019. године, у просеку су више за 0,7%. Потрошачке цене у априлу 2019. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 3,1%, док су у поређењу са децембром 2018. године, повећане за 2,3%, у просеку.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у априлу 2019. године, у односу на претходни месец, раст цена забележен је у групама Одећа и обућа (1,8%), Храна и безалкохолна пића (1,3%), Комуникације (1,0%), Транспорт (0,8%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,4%), Здравство (0,2%), као и у групама Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива, Рекреација и култура и Образовање (за по 0,1%). Пад цена је забележен у групи Ресторани и хотели (-0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.