• A
  • A
  • A
construction-site-217848_960_720.jpg
15.04.2019. -
Издате грађевинске дозволе, фебруар 2019.


У фебруару месецу 2019. издато је 1 116 грађевинских дозвола, што је за 1,3% више него у фебруару претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у фебруару 2019. већи је за 0,8% у односу на фебруар 2018.

Посматрано према врсти грађевина, у фебруару 2019. издато је 71,1% дозволa за зграде и 28,9% за остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 60,3% односи се на стамбене и 39,7% на нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (65,5%).

Према дозволама издатим у фебруару 2019. у Републици Србији, пријављена је изградња 2 415 станова, с просечном површином од 69,8 m². Од укупног броја станова у новим стамбеним зградама, 5,3% станова биће грађено у зградама с једним станом, с просечном површином 171,1 m², а 93,9% станова биће грађено у зградама с три стана и више станова, и њихова просечна површина биће знатно мања и износиће 62,9 m².

Предвиђена вредност радова новоградње у фебруару 2019. износи 81,4% од укупно предвиђене вредности радова. Посматрано према областима, највећа грађевинска активност очекује се у Београдској области, 58,8% од предвиђене вредности новоградње, затим следе Браничевска област (5,8%), Шумадијска област (4,1%), и Јужнобачка област (3,9%), док се учешћа осталих области крећу од 0,1% до 3,6%.