• A
  • A
  • A
shutterstock_71162863.jpg
12.04.2019. -
Средње образовање, почетак школске 2018/19. године


У школској 2018/19. години ученике је уписало 506 редовних средњих школа (454 државне и 52 приватне) и 41 државна школа/одељење за ученике са сметњама у развоју.

Редовне средње школе похађало је 252 108 ученика, 124 574 девојчице (49,4%) и 127 534 дечака (50,6%). Школе/одељења за ученике са сметњама у развоју похађало је 1 993 ученика, 768 девојчица (38,5%) и 1 225 дечака (61,5%).

Око 2% ученика похађало је приватну школу, а највећи део ученика уписује и похађа државне школе (98%). Приватне средње школе похађају углавном деца из региона Србија – север (око 66% ученика који су изабрали приватну средњу школу су из Београдског региона и око 27% из Региона Војводине), а око 7% деце која похађају приватну средњу школу су деца из региона Србија – југ.

Око 26% ученика похађало је опште средње образовање – гимназију. Средње стручно образовање похађало је скоро 74% ученика, а најпопуларнији су били образовни профили из подручја рада „економија, право и администрација“ (12,7%), „електротехника“ (11,3%), „здравство и социјална заштита“ (9,5%), „машинство и обрада метала“ (8,9%) и „трговина, угоститељство и туризам“ (7,9%).