• A
  • A
  • A
Средње образовање

Подаци о броју и типу средњих школа, броју одељења, настави на језику народности, учење страних језика, редовним и ванредним ученицима, о ученицима према подручјима рада, о завршавању средње школе, о одустајању од школовања, о ученицима у специјалним средњим школама, као и о наставном особљу у средњем образовању.

 

Вести
Види све
shutterstock_199302524.jpg
29.06.2020. - Средње образовање, крај школске 2018/19. године

У школској 2018/19. години у 515 редовних средњих школа наставу је похађало 249 455 ученика – 123 838 девојчица (49,6%) и 125 617дечака (50,4%). Школе/одељења за ученике са сметњама у развоју (41) похађало је 1 965 ученика – 753 девојчица (38,3%) и 1 212 дечака (61,7%).

Опширније
Кључни показатељи
Подаци