• A
  • A
  • A
Средње образовање

Подаци о броју и типу средњих школа, броју одељења, настави на језику народности, учење страних језика, редовним и ванредним ученицима, о ученицима према подручјима рада, о завршавању средње школе, о одустајању од школовања, о ученицима у специјалним средњим школама, као и о наставном особљу у средњем образовању.

 

Вести
Види све
shutterstock_199302524.jpg
27.06.2019. - Средње образовање – крај школске године, 2017/18.

У школској 2017/18. години у 509 редовних средњих школа наставу је похађало 245 714 ученика – 121 776 девојчица (49,6%) и 123 938 дечака (50,4%). Школе/одељења за ученике са сметњама у развоју (41) похађало је 1 826 ученика – 727 девојчица (39,8%) и 1 099 дечака (60,2%).

Опширније
Кључни показатељи
Подаци