• A
  • A
  • A
Средње образовање

Подаци о броју и типу средњих школа, броју одељења, настави на језику народности, учење страних језика, редовним и ванредним ученицима, о ученицима према подручјима рада, о завршавању средње школе, о одустајању од школовања, о ученицима у специјалним средњим школама, као и о наставном особљу у средњем образовању.

 

Вести
Види све
shutterstock_71162863.jpg
10.04.2020. - Средње образовање – почетак школске године, 2019

У школској 2019/20. години редовне средње школе похађало је 249 855 ученика, односно 123 553 девојчица (49,4%) и 126 302 дечака (50,6%). Школе/одељења за ученике са сметњама у развоју похађало је 2 119 ученика, односно 807 девојчица (38,1%) и 1 312 дечака (61,9%).

Опширније
Кључни показатељи
Подаци