• A
  • A
  • A
Средње образовање

Подаци о броју и типу средњих школа, броју одељења, настави на језику народности, учење страних језика, редовним и ванредним ученицима, о ученицима према подручјима рада, о завршавању средње школе, о одустајању од школовања, о ученицима у специјалним средњим школама, као и о наставном особљу у средњем образовању.

 

Вести
Види све
29. јун 2021. Средње образовање – крај школске године, 2020

У школској 2019/20. години у 517 редовних средњих школа наставу је похађало 247 980 ученика – 123 203 девојчица (49,7%) и 124 777дечака (50,3%). Школе/одељења за ученике са сметњама у развоју (40) похађало је 2 144 ученика – 819 девојчица (38,2%) и 1 325 дечака (61,8%).

Опширније
Кључни показатељи
Подаци