• A
  • A
  • A
Средње образовање

Подаци о броју и типу средњих школа, броју одељења, настави на језику народности, учење страних језика, редовним и ванредним ученицима, о ученицима према подручјима рада, о завршавању средње школе, о одустајању од школовања, о ученицима у специјалним средњим школама, као и о наставном особљу у средњем образовању.

 

Вести
Види све
13. април 2022. Средње образовање – почетак школске године, 2021

У школској 2021/22. години 518 редовних средњих школа похађало је 243 756 ученика, а 38 државних школа/одељења за ученике са сметњама у развоју похађало је 2 120 ученика.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци