• A
  • A
  • A
basket-918416__480.jpg
12.04.2019. -
Индекси потрошачких цена, март 2019.


Цене производа и услуга личне потрошње у марту 2019. године, у односу на фебруар 2019. године, у просеку су више за 0,4%. Потрошачке цене у марту 2019. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 2,8%, док су у поређењу са децембром 2018. године, повећане за 1,5%, у просеку.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у марту 2019. године, у односу на претходни месец, раст цена забележен је у групама Храна и безалкохолна пића и Транспорт (за по 1,1%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,4%), Здравство и Ресторани и хотели (за по 0,3%), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (0,2%), Алкохолна пића и дуван и Комуникације (за по 0,1%). Пад цена је забележен у групама Рекреација и култура (-2,1%) и Одећа и обућа (-0,5%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.