• A
  • A
  • A
shutterstock_708448510.jpg
01.04.2019. -
Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава, 2018.


Анкетом о потрошњи домаћинстава прикупљају се подаци о приходима и потрошњи домаћинстава, односно подаци о основним елементима личне потрошње.

У 2018. години, просечни месечни приходи у новцу и у натури по домаћинству (сва домаћинства) износили су 63734 динара, и у односу на 2017. годину виши су за 3,8%, номинално. Просечни месечни приходи у новцу и у натури домаћинстава са градског подручја износили су 65815 динара (виши су за 3,0% номинално, у односу на 2017.), а код домаћинстава са осталог подручја износили су 60349 динара (виши су за 5,2% номинално, у односу на 2017.).

Издаци за личну потрошњу домаћинстава, у 2018. години, (сва домаћинства) износили су 64481 динар, и у односу на 2017. годину виши су за 3,5%, номинално. Издаци за личну потрошњу домаћинстава са градског подручја износили су 66135 динара (виши су за 3,3% номинално, у односу на 2017.), док су код домаћинстава са осталог подручја износили 61777 динара (виши су за 3,9% номинално, у односу на 2017.).

Највећи удео у приходима у новцу и у натури (сва домаћинства) имају приходи из редовног радног односа – 49,1%,  пензије – 32,3%, приходи од пољопривреде, лова и риболова – 4,5%, натурална потрошња – 3,3%, приходи ван редовног радног односа – 2,8%, примања од социјалног осигурања – 2,7%, и 5,3% чине приходи из осталих извора.

Највећи удео у личној потрошњи домаћинстава (сва домаћинства) чине издаци за храну и безалкохолна пића – 34,3% и становање, воду, ел. енергију, гас и остала горива – 16,7%. Следе издаци за транспорт – 9,3%, за остале личне предмете и остале услуге – 5,9%, за одећу и обућу – 5,3%, за комуникације – 5,2%, за рекреацију и културу – 5,1%, за алкохолна пића и дуван – 4,9% и 13,3% чине издаци за остале групе личне потрошње.

Од укупног броја домаћинстава предвиђених за анкетирање у 2018. (8856 за Републику Србију), анкетирано је 6296 домаћинстава (71%).

Детаљније податке можете наћи у нашем Саопштењу ЛП11 (број 085, од 01.04.2019.) „Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава, 2018. - коначни резултати“ на адреси: http://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/oblasti/potrosnja-prihodi-i-uslovi-zivota/potrosnja-domacinstva/.