• A
  • A
  • A
keys-1317389_960_720.jpg
15.03.2019. -
Цене станова новоградње у 2018. години


Цене станова новоградње у Републици Србији у 2018. години, у односу на просечне цене станова у 2017. години, повећане су за 9,9%.

Узимајући у обзир промену курса евра у том периоду, у 2018. години цене станова новоградње порасле су за 12,8% у односу на 2017. годину. Посматрано у еврима, у структури трошкова, највише је порасла цена грађевинског земљишта, 27,5%, затим остали трошкови 23,9%, док је цена грађења порасла, 5,0%.

Највећа просечна цена новоградње у 2018. години обрачуната је у Граду Београду и износи 248 058 динара, што представља повећање од 11,7% у односу на 2017. годину. Изражено у еврима у том периоду, просечна цена у Граду Београду повећана је за 14,7%.

Просечна површина продатих станова новоградње у Републици Србији у 2018. износи 57 m².