• A
  • A
  • A
Станови

Стамбена статистика обезбеђује податке о стамбеном фонду, изграђеним становима, порушеним становима и просечним ценама станова новоградње. Укупан расположиви стамбени фонд на територији Републике Србије је формиран на бази података Пописа становништва, домаћинстава и станова. Подаци о изграђеним и порушеним становима омогућавају израчунавање стамбеног фонда за године између два пописа. 

Обавештење

Републички завод за статистику од 2019. године за обрачун просечне цене станова новоградње користи расположиви административни извор података Регистар цена непокретности, који води Републички геодетски завод. Обухваћени су сви станови новоградње који су продати у градским насељима, и на основу тих података су обрачунате просечне цене станова новоградње. На овај начин je  обезбеђен потпун обухват и обрачун цена за све општине у којима је регистрована продаја три и више новоизграђених станова.

Вести
Види све
15. март 2023. Цене станова новоградње, II полугодиште 2022

Просечнa ценa станова новоградње у Републици Србији у II полугодишту 2022. године износила је 217 968 динара, што представља повећање од 22,9% у односу на II полугодиште 2021. године. Цене станова у посматраном периоду кретале су се у интервалу од 50 615 динара по m² у Бујановцу до 500 694 динара у београдској општини Савски венац.

Опширније
Кључни показатељи
Просечна цена станова новоградње, по м2
217 968
Број завршених станова
28 874
Површина завршених станова, м2
2 161 492
Подаци