• A
  • A
  • A
Станови

Стамбена статистика обезбеђује податке о стамбеном фонду, изграђеним становима, порушеним становима и просечним ценама станова новоградње. Укупан расположиви стамбени фонд на територији Републике Србије је формиран на бази података Пописа становништва, домаћинстава и станова. Подаци о изграђеним и порушеним становима омогућавају израчунавање стамбеног фонда за године између два пописа. 

Обавештење

Републички завод за статистику од 2019. године за обрачун просечне цене станова новоградње користи расположиви административни извор података Регистар цена непокретности, који води Републички геодетски завод. Обухваћени су сви станови новоградње који су продати у градским насељима, и на основу тих података су обрачунате просечне цене станова новоградње. На овај начин je  обезбеђен потпун обухват и обрачун цена за све општине у којима је регистрована продаја три и више новоизграђених станова.

Вести
Види све
15. март 2021. Цене станова новоградње, II полугодиште 2020

Просечнa ценa станова новоградње у Републици Србији у II полугодишту 2020. године износила је 166 211 динара. Цене станова у посматраном периоду кретале су се у интервалу од 55 893 динара по m² у Смедеревској Паланци до 399 587 динара у београдској општини Савски венац.

 

Опширније
Кључни показатељи
Број завршених станова
24 803
Површина завршених станова, м2
1 961 112
Подаци