• A
  • A
  • A
shutterstock_74858629.jpg
01.03.2019. -
Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, IV тромесечје 2018.


Укупна вредност продаје и откупа производа пољопривреде, шумарства и рибарства у Републици Србији у четвртом тромесечју 2018, у односу на исти период претходне године, изражена у текућим ценама, већа је за 12,3%.

Укупна вредност продаје и откупа производа пољопривреде, шумарства и рибарства у 2018. години у Републици Србији, у односу на 2017. годину, већа је у текућим ценама за 7,4%, а у сталним ценама за 12,1%.