• A
  • A
  • A
basket-918416__480.jpg
11.01.2019. -
Индекси потрошачких цена, децембар 2018.


Цене производа и услуга личне потрошње у децембру 2018. године, у односу на новембар 2018. године, у просеку су више за 0,1%. Потрошачке цене у децембру 2018. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 2,0%. У поређењу са 2017. годином, потрошачке цене у 2018. години су у просеку повећане 2,0%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у децембру 2018. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групи Храна и безалкохолна пића (1,0%), као и у групама Намештај, покућство и текуће одржавање стана и Здравство (за по 0,4%). Пад цена је забележен у групама Транспорт (-1,7%), Ресторани и хотели (-0,5%), Рекреација и култура (-0,3%), као и у групама Комуникације и Одећа и обућа (за по -0,2%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Остале вести