• A
  • A
  • A
shutterstock_525934054.jpg
09.01.2019. -
Наводњавање, 2018.


За наводњавање је у 2018. години укупно захваћено 54 540 хиљ. m³ воде, што је за 27,5% мање него у претходној години. Највише воде црпело се из водотокова - 88,3%, док су преостале количине захваћене из подземних вода, језера, акумулација и из водоводне мреже.

Најзаступљенији тип наводњавања био је орошавањем. Од укупне наводњаване површине орошавањем се наводњавало 93,9% површине, капањем 6,0% површине а површински се наводњавало свега 0,1% површине.

Током 2018. године у Републици Србији наводњавано је 46 823 ha пољопривредних површина, што је за 7% мање него у претходној години. Оранице и баште (са 95,3%) имају највећи удео у укупно наводњаваним површинама, а потом следе воћњаци (са 4,3%) и остале пољопривредне површине (са уделом од 0,4%).