• A
  • A
  • A
shutterstock_723689029.jpg
16.07.2018. -
Малолетни учиниоци кривичних дела, 2017

 

Укупан број кривичних пријава према малолетним учиниоцима кривичних дела у 2017. години је 3 465 и мањи је за 5% у односу на 2016. годину. Број поднетих предлога већу за изрицање кривичних санкција (1 992) мањи је за 20%, а број малолетника којима су изречене кривичне санкције (1 633) такође је мањи за 20% у односу на претходну 2016. годину.

У 2017. години, према малолетним учиниоцима кривичних дела примењени су васпитни налози: јавни тужилац за малолетнике је у 330 случајева применио васпитни налог, а у 68 случајева судија за малолетнике. У истој години, за седам малолетника је изречена казна  малолетнички затвор (0,4%).