• A
  • A
  • A
shutterstock_447002191.jpg
15.03.2018. -
Цене станова новоградње, II полугодиште 2017.

Цене станова новоградње у Републици Србији у II полугодишту 2017. године, у односу на просечне цене станова у I полугодишту 2017. године, повећане су за 2,7%.

Узимајући у обзир промену курса евра у том периоду, у II полугодишту 2017. године цене су више за 6,0% у односу на I полугодиштe 2017. године. Посматрано у еврима, у структури трошкова највише је порасла цена грађевинског земљишта, 11,2%, затим следe цена грађења, 4,8%, и цена осталих трошкова, 4,6%.

Највећа просечна цена станова новоградње у II полугодишту 2017. године обрачуната је у Граду Београду и износи 225 791 динар, што представља повећање од 3,7% у односу на I полугодиштe 2017. године. Изражено у еврима, у том периоду цене су у Граду Београду повећане за 7,1%.

Просечна површина продатих станова новоградње у Републици Србији у II полугодишту 2017. износи 56 m².