• A
  • A
  • A
shutterstock_366763475.jpg
22.09.2017. -
Употреба ИКТ-а - домаћинства, 2017.

У 2017. години 68,0% домаћинстава у Републици Србији поседује интернет прикључак. Заступљеност интернет прикључка је највећа у Београду и износи 77,5%. У Војводини она износи 68,7%, а у централној Србији 63,8%.