• A
  • A
  • A
shutterstock_576896977.jpg
30.06.2017. -
Закључени и разведени бракови, 2016.

У 2016. години статистика бракова бележи пад броја укупно закључених бракова за 2,8% у односу на 2015. годину, односно пад са 36.949 у 2015. години на 35.921 регистровани брак у 2016. години. Број разведених бракова у 2016. години износи 9.046 разведених бракова и показује пад за 3,6% у односу на 2015. годину. 

Остале вести