• A
  • A
  • A
BrankoJ.png
14.06.2024. -
Бранко Јосиповић постављен за в. д. директора РЗС-а

 

На основу решења Владе Републике Србије на место в. д. директора Републичког завода за статистику постављен је Бранко Јосиповић, досадашњи помоћник директора Сектора за подручне статистичке и аналитичке центре.

Бранко Јосиповић је рођен 1974. године у Ваљеву. Дипломирао је на Факултету техничких наука у Новом Саду и по образовању је дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства. У Републичком заводу за статистику ради од 2003. године. До 2010. радио је на позицији пројектанта информационих система, од 2010. до 2019. био је начелник подручног одељења РЗС-а у Ваљеву. Од априла 2019. је обављао функцију помоћника директора Сектора за подручне статистичке и аналитичке центре.

Као помоћник директора био је одговоран за активности прикупљања, обраду и анализу података, као и за модернизацију рада РЗС-а, организовао је и спроводио истраживања од посебног државног интереса.

Поред задужења помоћника директора, Јосиповић је био одговоран и за развој и имплементацију Система подршке у одлучивању, који је РЗС поставио на централно место када је реч о обради и анализи података са циљем достављања кључних информација доносиоцима одлука у Републици Србији, као и за развој и имплементацију Система брзих истраживања за предикцију економских индикатора.

Бранко Јосиповић је члан више међународних експертских тимова, с циљем унапређења рада европских и светских званичних статистика.

Стални је члан међународног тела UNECE за примену иновативних решења у модернизацији рада статистичких институција.

Стални је члан УН групе за праћење свих активности на модернизацији глобалног система званичне статистике.

Сарадник је часописа МАТ, аутор је и коаутор серија чланака о оценама стања у различитим индустријским гранама и предикцијама главних економских индикатора и кретања.

Именован је на функцију в. д. директора РЗС-а 13. јуна 2024. године.

Остале вести