• A
  • A
  • A
leave-no-one-behind1.jpg
06.03.2024. -
Публикација „Не изоставити никога из развоја!“


Напредак у остваривању Циљева одрживог развоја у Републици Србији у односу на старије становништво (65+)

Представљамо шесту по реду, кратку, информативну и тематску публикацију из серије „Не изоставити никога из развоја!“. Публикација је посвећена приказу стања у остваривању Циљева одрживог развоја у Републици Србији из перспективе становништва старости 65 и више година.

Преузимање публикације