• A
  • A
  • A
shutterstock_342003344.jpg
01.03.2024. -
Унутрашња трговина, IV тромесечје 2023. године


Промет робе у трговини на велико и трговини на мало и поправци моторних возила (област 45 Класификације делатности) у Републици Србији у четвртом тромесечју 2023, у односу на исто тромесечје претходне године, бележи раст у текућим ценама од 12,1%.

Промет робе у трговини на велико, осим трговине моторним возилима (област 46 КД) у Републици Србији, у четвртом тромесечју 2023, у односу на исто тромесечје претходне године, има пад у текућим ценама од 0,4%.

Промет робе у трговини на мало, осим трговине моторним возилима (област 47 КД) у Републици Србији у четвртом тромесечју 2023, у односу на исто тромесечје претходне године, забележио је раст од 9,5%.

У структури трговинског промета највеће учешће оствариле су следеће робне групе: у области 45 КД – моторна возила (51,1%), у области 46 КД – прехрамбени производи, пића и дуван (23,1%), а у области 47 КД – прехрамбени производи и алкохолна пића (35,0%).