• A
  • A
  • A
shutterstock_261177431m.jpg
29.02.2024. -
Кретања на тржишту рада у четвртом кварталу 2023.

 

Према подацима Анкете о радној снази, у четвртом кварталу 2023. године, у односу на четврти квартал претходне године, дошло је до повећања активности и смањења становништва ван радне снаге. У оквиру активног становништва дошло је до раста запослености и пада незапослености. У четвртом кварталу број запослених износио је 2 870 200, што представља раст од 52 100 у односу на исти квартал 2022. године. Број незапослених мањи је за 3 600 лица и износио је 288 200, што заједно са запосленим лицима чини контингент активног становништва од 3 158 300. Становништво ван радне снаге смањено је за 99 400 лица и у посматраном кварталу чинило га је 2 524 000 лица. Укупан број становника старих 15 и више година износио је 5 682 300, што представља смањење укупног броја за 50 900 лица.

Стопа запослености бележи пораст од 1,4 процентна поена (п. п.) и бележи вредност од 50,5%, док је стопа незапослености износила 9,1%, што представља пад од 0,3 п. п. у односу на четврти квартал претходне године. Стопа активности је порасла, а стопа становништва ван радне снаге пала је за исту вредност од 1,3 п.п. и оне износе 55,6% односно 44,4% респективно.