• A
  • A
  • A
shutterstock_141871657.jpg (1)
01.12.2023. -
Унутрашња трговина, III тромесечје 2023. године


Промет робе у трговини на велико и трговини на мало и поправци моторних возила (област 45 Класификације делатности) у Републици Србији у трећем тромесечју 2023, у односу на исто тромесечје претходне године, бележи раст у текућим ценама од 11,7%.

Промет робе у трговини на велико, осим трговине моторним возилима (област 46 КД) у Републици Србији, у трећем тромесечју 2023, у односу на исто тромесечје претходне године, има пад у текућим ценама од 1,1%.

Промет робе у трговини на мало, осим трговине моторним возилима (област 47 КД) у Републици Србији у трећем тромесечју 2023, у односу на исто тромесечје претходне године, забележио је раст од 7,8%.

У структури трговинског промета највеће учешће оствариле су следеће робне групе: у области 45 КД – моторна возила (54,5%), у области 46 КД – прехрамбени производи, пића и дуван (23,5%), а у области 47 КД – прехрамбени производи и алкохолна пића (35,0%).