• A
  • A
  • A
istockphoto-1136174847-612x612.jpg
31.10.2023. -
Анкета о образовању одраслих, 2022.


Стопа учешћа одраслих (лица старости 25–69 година) у неком облику формалног или неформалног образовања или обука износи 19,9%, и скоро је идентична као и у претходном циклусу истраживања 2016. године, када је била 19,8%.

У неком виду образовања и обуке у периоду од 12 месеци који су претходили анкетирању заступљеније су жене (21,3%) него мушкарци (18,4%). За разлику од младих, одрасли чешће учествују у неформалном образовању и обукама (њих 17,4%), док у формалном образовању учествује свега 3,7%.