• A
  • A
  • A
Knjiga7.png
29.09.2023. -
Миграције


У књизи „Миграције“ дати су коначни резултати Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године о основним миграторним карактеристикама становништва Републике Србије, по општинама и градовима.

Књига садржи податке о броју аутохтоног и досељеног становништва, месту рођења и држављанству. За досељено становништво дати су и подаци о подручју са којег се лице доселило, периоду досељења и полу. 

Аутохтоно и досељено становништво

Контингент аутохтоног становништва чине лица која од рођења, непрекидно, живе у истом насељеном месту.

Досељеним становништвом сматрају се лица која у месту пописа не живе од рођења, тј. лица која су пре досељења у место пописа најмање годину дана била стално настањена у неком другом месту у земљи или у иностранству.

Према резултатима Пописа 2022, 53,48%  становништва је аутохтоно, док је у место пописа досељено 46,52% становништва.

Табела 1: Становништво према миграторним обележјима, по регионим

  Укупно Аутохтоно (од рођења станује у истом насељу) Досељено становништво
укупно са подручја Републике Србије, и то: из иностранства, и то:
свега из другог насеља исте општине из друге
општине у истој области
из друге
области
непозната општина свега из бивших републи-ка СФРЈ из других земаља непозната држава
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 6 647 003 3 554 904 3 092 099 2 323 809 724 100 480 968 1 093 427 25 314 768 290 546 321 220 967 1 002
Београдски регион 1 681 405 814 401 867 004 595 563 59 718 114 988 414 145 6 712 271 441 203 906 67 139 396
Регион Војводине 1 740 230 923 177 817 053 534 226 168 704 115 980 244 102 5 440 282 827 225 192 57 409 226
Регион Шумадије и Западне Србије 1 819 318 1 020 872 798 446 669 276 296 323 136 916 230 401 5 636 129 170 78 989 49 949 232
Регион Јужне и Источне Србије 1 406 050 796 454 609 596 524 744 199 355 113 084 204 779 7 526 84 852 38 234 46 470 148
Регион Косовo и Метохијa ...
* Попис 2022. није спроведен на територији АП Косово и Метохија.

Графикон 1. Становништво према миграторним обележјима

Досељени према полу и подручју досељења

Посматрано по полу, међу досељеним становништвом знатно је више жена него мушкараца (60% жена и 40% мушкараца). Већина мушкараца и жена доселила се у место пописа из неке друге општине на територији Републике Србије (преко 50%). Највеће разлике по полу и подручју досељења уочавају се код досељених из другог насеља на територији исте општине. Наиме, свака четврта жена досељена је у место пописа из неког другог насељеног места у истој општини, док се из једног у друго насељено место у оквиру исте општине преселио сваки пети мушкарац.

Становништво према месту рођења и држављанству

Према резултатима Пописа 2022, око 90% становништва рођено је на територији Републике Србије. У иностранству је рођено око 10% становништва, од чега је 88% рођено на територији неке од бивших република СФРЈ, а 12% у другим државама. 

Држављанство Републике Србије има 99,5% становника (93,5% има само држављанство Републике Србије, док око 6% становника има двојно држављансво – поред држављанства Републике Србије имају и држављанство неке друге државе). Око 0,5% становника поседује само држављанство неке друге државе, док је 0,01% становника без држављанства.

 

Линкови:

Књига 7: Миграције

Табела 1. Становништво према миграторним обележјима, по општинама/градовима

Табела 2. Досељено становништво према подручју са којег се доселило, периоду досељења и полу, по општинама и градовима

Табела 3. Становништво према месту рођења и држављанству, по областима