• A
  • A
  • A
shutterstock_342003344.jpg
01.09.2023. -
Унутрашња трговина, II тромесечје 2023. године


Промет робе у трговини на велико и трговини на мало и поправци моторних возила (област 45 Класификације делатности) у Републици Србији у другом тромесечју 2023, у односу на исто тромесечје претходне године, бележи раст у текућим ценама од 11,7%.

Промет робе у трговини на велико, осим трговине моторним возилима (област 46 КД) у Републици Србији, у другом тромесечју 2023, у односу на исто тромесечје претходне године, има пад у текућим ценама од 6,8%.

Промет робе у трговини на мало, осим трговине моторним возилима (област 47 КД) у Републици Србији у другом тромесечју 2023, у односу на исто тромесечје претходне године забележио је раст од 6,1%.

У структури трговинског промета највеће учешће оствариле су следеће робне групе: у области 45 КД – моторна возила (57,3%), у области 46 КД – прехрамбени производи, пића и дуван (25,1%), а у области 47 КД – прехрамбени производи и алкохолна пића (36,3%).

Остале вести