• A
  • A
  • A
shutterstock_96365069.jpg
05.09.2023. -
Квартално пословање привредних друштава, II квартал 2023.

Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у другом кварталу 2023. године били су већи за 2,7% у односу на исти период претходне године. У поређењу с првим кварталом 2023. године, забележен је њихов раст од 8,2%. У информационо-комуникационом сектору пословни приходи су били већи за 12,7% у односу на исти период претходне године. У поређењу с првим кварталом 2023. године, забележен је њихов раст од 8,4%.

Пословни расходи у нефинансијској пословној економији у другом кварталу 2023. године били су већи за 1,1% у односу на исти период претходне године. Уколико се упореде с првим кварталом 2023. године, њихов раст износи 4,7%. У информационо-комуникационом сектору пословни расходи су били већи за 7,8% у односу на исти период претходне године. У поређењу с првим кварталом 2023. године, забележен је њихов раст од 4,5%.