• A
  • A
  • A
LogoPopis.PNG
16.06.2023. -
Матерњи језик, вероисповест и национална припадност


Републички завод за статистику објављује коначне резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године о становништву Републике Србије према етнокултуралним карактеристикама. У табелама су исказани подаци о матерњем језику и вероисповести према полу, као и подаци о националној припадности према полу и старости – по општинама и градовима. Поред тога, објављене су и табеле у којима су укрштени подаци о националној припадности и матерњем језику, односно подаци о националној припадности и вероисповести – по регионима.

1. Становништво према матерњем језику и полу
  Укупно Мушко Женско
Република Србија 6647003 3231978 3415025
Српски 5607558 2723433 2884125
Албански 65475 32828 32647
Босански 145329 73210 72119
Бугарски 7939 4063 3876
Буњевачки 3319 1578 1741
Влашки 23216 11568 11648
Мађарски 170875 78727 92148
Макeдонски 8375 2569 5806
Немачки 1389 696 693
Ромски 79687 40706 38981
Румунски 21477 10114 11363
Руски 11255 4579 6676
Русински 8725 4180 4545
Словачки 38584 18070 20514
Словеначки 1302 407 895
Украјински 1527 409 1118
Хрватски 12048 4582 7466
Црногорски 1981 1042 939
Остали језици 45641 21947 23694
Нису се изјаснили 88122 41271 46851
Непознато* 303179 155999 147180

Поред српског језика који је матерњи језик за 84,4% становника Републике Србије, најзаступљенији матерњи језици су мађарски (2,6%), босански (2,2%), ромски (1,2%) и албански (1%).

2. Становништво према веросповести и полу
  Укупно Мушко Женско
Република Србија 6647003 3231978 3415025
Хришћанска вероисповест укупно 5758719 2782483 2976236
православна 5387426 2612486 2774940
католичка 257269 116609 140660
протестантска 54678 25546 29132
остале хришћанске 59346 27842 31504
Исламска вероисповест 278212 140665 137547
Јудаистичка вероисповест 602 298 304
Источњачке вероисповести 1207 698 509
Остале вероисповести 500 297 203
Агностици 8654 4806 3848
Нису верници (атеисти) 74139 40456 33683
Нису се изјаснили 169486 79895 89591
Непознато* 355484 182380 173104


Припадници хришћанске вероисповести чине 86,6% грађана Републике Србије (81,1% су православци, 3,9% су католици, 0,8% су протестанти и 0,9% су лица која су навела да припадају другим хришћанским црквама или су се изјаснила само као хришћани). После хришћана, најбројнији су припадници исламске вероисповести (4,2%). Око 2,5% становника је искористило своје Уставом загарантовано право да се не изјасни на питање о верској припадности, док је 1,1% становника изјавило да нису верници (атеисти) и око 0,1% да су агностици. 

Напомена: „непознато” обухвата лица за која није прикупљен податак, лица која су дала одговор који се не може сматрати изјашњавањем о матерњем језику, односно о верској припадности, као и лица за која су подаци преузети из административних извора.

Табеле се могу преузети из дисеминационе базе. 

Линкови:

Становништво према матерњем језику

Становништво према вероисповести

Становништво према националној припадности, старости и полу

Становништво према националној припадности и матерњем језику, по регионима

Становништво према националној припадности и вероисповести, по регионима

 

Остале вести