• A
  • A
  • A
Knjiga1 - Nacionalna pripadnost.jpg
28.04.2023. -
Коначни резултати Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022.

Према коначним резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године, у Републици Србији живи 6 647 003 становника. Нешто више од половине укупног становништва чине жене, 3 415 025 (51,4%), док је мушкараца 3 231 978 (48,6%).

У првој књизи, „Национална припадност“, објављени су резултати о укупном броју становника према полу и националној припадности, до нивоа општина и градова.

У Књизи 1 – „Национална припадност“ дати су коначни резултати Пописа 2022. године о укупном броју становника Републике Србије, по полу и изјашњавању на питање о националној припадности. Књига садржи податке за  етничке заједнице које имају више од две хиљаде припадника (по општинама и градовима), док су подаци о етничким заједницама са мање од две хиљаде припадника доступни у дисеминационој бази.

Овом књигом Републички завод за статистику почиње објављивање коначних резултата Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године. 

Становништво према националној припадности и полу

  Укупно Мушко Женско
Република Србија 6647003 3231978 3415025
Срби  5360239 2601446 2758793
Албанци 61687 30942 30745
Бошњаци 153801 77555 76246
Бугари  12918 6984 5934
Буњевци    11104 5294 5810
Власи 21013 10572 10441
Горанци 7700 3917 3783
Југословени   27143 13315 13828
Мађари    184442 85526 98916
Македонци    14767 6104 8663
Муслимани  13011 6360 6651
Немци     2573 1288 1285
Роми      131936 67459 64477
Румуни   23044 10955 12089
Руси   10486 4535 5951
Русини     11483 5622 5861
Словаци 41730 19593 22137
Словенци  2829 1245 1584
Украјинци 3969 1567 2402
Хрвати     39107 16251 22856
Црногорци 20238 10851 9387
Остали 21643 11435 10208
Изјаснили се у смислу регионалне припадности 11929 5836 6093
Нису се изјаснили 136198 62345 73853
Непознато   322013 164981 157032


Књига 1 Национална припадност (општине и градови)

Табела - Становништво према националној припадности