• A
  • A
  • A
shutterstock_96365069.jpg
06.03.2023. -
Квартално пословање привредних друштава, IV квартал 2022.


Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у четвртом кварталу 2022. године били су већи за 16,6% у односу на исти период претходне године. У поређењу с трећим кварталом 2022. године, забележен је њихов раст од 8,4%. У информационо-комуникационом сектору пословни приходи су били већи за 23,7% у односу на исти период претходне године. У поређењу с трећим кварталом 2022. године, забележен је њихов раст од 18,3%.

Пословни расходи у нефинансијској пословној економији у четвртом кварталу 2022. године били су већи за 15,9% у односу на исти период претходне године. Уколико се упореде с трећим кварталом 2022. године, њихов раст износи 10,5%. У информационо-комуникационом сектору пословни расходи су били већи за 31,8% у односу на исти период претходне године. У поређењу с трећим кварталом 2022. године, забележен је њихов раст од 22,8%.

Остале вести