• A
  • A
  • A
Second Editions.jpg
04.11.2022. -
Мапа пута за статистику за циљеве одрживог развоја Друго издање


Представљамо друго издање Мапе пута за статистику за циљеве одрживог развоја  на српском језику. Сврха Мапе пута за статистику је да националним статистичким системима (НСС) и другим заинтересованим странама пружи смернице за мерење напретка ка остваривању циљева и потциљева. Тиме се јача поузданост података НСС и подржавају напори за остварење циљева.

Мапу пута је припремио тим састављен од чланова Координационе групе Конференције европских статистичара (CES) за статистику у вези са Циљевима одрживог развоја.

Текст Мапе пута је преведен на српски језик и прилагођен за штампу кроз сарадњу Канцеларије сталне координаторке Уједињених нација у Републици Србији и Републичког завода за статистику.

Преузмите публикацију