• A
  • A
  • A
shutterstock_712076680.jpg
27.09.2022. -
Рачун физичког тока енергије, 2020.


У 2020. години, укупна расположива енергија износила је 2 139 262 ТЈ, што је за 2,5% више у односу на 2019. годину. Највеће учешће у укупним токовима енергије бележе производи, 48,1%, а затим следе остаци са 30,5% и инпути природне енергије са учешћем од 21,4%.

Остале вести