• A
  • A
  • A
ne_izostraviti_nikoga_iz_razvoja.jpg
22.07.2022. -
Не изоставити никога из развоја! Напредак у остваривању Циљева одрживог развоја у Републици Србији из перспективе живота и развоја деце


Представљамо
пету по реду, кратку, информативну и тематску публикацију из серије „Не изоставити никога из развоја!“. Публикација је посвећена приказу стања у остваривању ЦОР у Републици Србији из перспективе живота и развоја деце.

Преузимање публикације

Остале вести