• A
  • A
  • A
shutterstock_715627375.jpg
12.11.2021. -
Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, септембар 2021.


Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у септембру 2021. године, у односу на исти месец 2020. године, повећане су за 41,4%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на исти месец претходне године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Кромпир (89,0%), Индустријско биље (55,4%) и Жита (43,1%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у септембру 2021. године, у односу на август 2021. године, у просеку су повећане за 6,0%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на претходни месец, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Кромпир (26,3%), Воће (12,1%), Поврће (7,9%) и Жита (6,5%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у периоду јануар-септембар 2021. године, у односу на исти период 2020. године, у просеку су повећане за 18,5%.

Посматрано по главним групама производа, у периоду јануар-септембар 2021. године у односу на исти период 2020. године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Воће (55,7%), Индустријско биље (46,1%), Жита (26,0%) и Поврће (14,5%).

Остале вести