• A
  • A
  • A
Korica-SRP.jpg
28.09.2021. -
Статистика и рачуни животне средине, 2019.


Ова публикација настала је као резултат активности Републичког завода за статистику у оквиру имплементације ИПА 2017 компоненте пројекта Рачуни животне средине који је подржан од стране Евростата. Главни циљ пројекта је био усмерен на развијање недостајућег модула за  енергетске токове из Уредбе о европским економским рачунима животне средине а потом и на припрему посебне публикације са приказаним досадашњи  резултатима РЗС-а из области статистике и рачуна животне средине. Рачуни животне средине су систем  који обезбеђују везу између животне средине и економије и омогућавају праћење доприноса животне средине економији (коришћење сировина, воде, енергије) и утицаја који економија има на животну средину (отпад, емисије у воде, ваздух).

Област статистика и рачуни животне средине се последњих десет година интезивно развијала у Републичком заводу за статистику. Већи део активности реализован је у оквиру пројеката који су финансирани од стране Евростата и Шведскe агенцијe за међународну развојну помоћ. Најважнији резултати овог рада су имплементација Уредбе о статистици отпада и Уредбе о европским економским рачунима животне средине  у статистички систем Републике Србије, производња међународно упоредивих статистичких података и успостављено редовно извештавање Евростату у областима статистике отпада, статистике вода и за рачуне животне средине.

У овој публикацији представљени су најважнији резултати и индикатори по областима животне средине са посебним фокусом на међународно поређење Републике Србије и изабраних земаља из региона. Као посебна област приказани су изабрани индикатори циркуларне економије због посебне важности коју ова област има у будућој европској агенди за одрживи напредак (Зелени договор), према којој транзиција ка циркуларној економији треба да смањи притисак на природне ресурсе и оствари одрживи напредак и стварање нових радних места.

Публикацију је припремио Одсек за статистику и рачуне животне средине Републичког завода за статистику.

Статистика и рачуни животне средине