• A
  • A
  • A
shutterstock_715627375.jpg
13.09.2021. -
Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, јул 2021.


Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у јулу 2021. године, у односу на исти месец 2020 године, повећане су за 30,7%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на исти месец претходне године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Индустријско биље (55,2%), Жита (16,9%) и Воће (84,2%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у јулу 2021. године, у односу на јун 2021. године, у просеку су повећане за 0,9%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на претходни месец, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Воће (15,6%) и Кромпир (51,2%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у периоду јануар-јул 2021. године, у односу на исти период 2020. године, у просеку су повећане за 15,2%.

Посматрано по главним групама производа, у периоду јануар-јул 2021. године у односу на исти период 2020. године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Индустријско биље (39,4%), Жита (25,4%) и Воће (57,5%).