• A
  • A
  • A
shutterstock_105333428.jpg
12.07.2021. -
Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, мај 2021.


Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у мају 2021. године, у односу на исти месец 2020 године, повећане су за 20,4%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на исти месец претходне године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Индустријско биље (84,8%) и Жита (47,0%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у мају 2021. године, у односу на април 2021. године, у просеку су повећане за 3,4%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на претходни месец, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Индустријско биље (9,1%) и Жита (8,2%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у периоду јануар-мај 2021. године, у односу на исти период 2020. године, у просеку су повећане за 9,8%.

Посматрано по главним групама производа, у периоду јануар-мај 2021. године у односу на исти период 2020. године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Индустријско биље (36,3%) и Жита (26,0%).