• A
  • A
  • A
shutterstock_649293697.jpg
11.06.2021. -
Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, април 2021.


Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у априлу 2021. године, у односу на исти месец 2020. године, повећане су за 13,9%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на исти месец претходне године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Индустријско биље (78,5%) и Жита (35,8%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у априлу 2021. године, у односу на март 2021. године, у просеку су повећане за 2,0%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на претходни месец, највећи утицај на раст цена забележен је у групи Индустријско биље (16,8%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у периоду јануар-април 2021. године, у односу на исти период 2020. године, у просеку су повећане за 8,6%.

Посматрано по главним групама производа, у периоду јануар-април 2021. године у односу на исти период 2020. године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Индустријско биље (32,5%) и Жита (23,4%).