• A
  • A
  • A
shutterstock_96365069.jpg
04.06.2021. -
Квартално пословање привредних друштава, I квартал 2021.


Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у првом кварталу 2021. године били су већи за 7,8% у односу на исти период претходне године. У информационо-комуникационом сектору пословни приходи су били већи за 6,7% у односу на исти период претходне године.

Пословни расходи у нефинансијској пословној економији у првом кварталу 2021. године били су већи за 6,5% у односу на исти период претходне године. У информационо-комуникационом сектору пословни расходи су били већи за 8,7% у односу на исти период претходне године.