• A
  • A
  • A
shutterstock_580499569.jpg
01.06.2021. -
Унутрашња трговина, I тромесечје 2021. године


Промет робе у трговини на велико и трговини на мало моторних возила (продаја и поправка, област 45 КД) у Републици Србији у првом тромесечју 2021, у односу на исто тромесечје претходне године, бележи раст у текућим ценама од 11,1%. Уколико се упореди исти период, промет у Републици Србији код трговине на велико (област 46 КД) бележи раст у текућим ценама од 10,9%, а у трговини на мало (област 47 КД) раст од 4,8%.

У структури трговинског промета највеће учешће оствариле су следеће робне групе: у области 45 КД – моторна возила (53,7%), у области 46 КД – прехрамбени производи, пића и дуван (21,3%), а у области 47 КД – прехрамбени производи и алкохолна пића (35,9%).