• A
  • A
  • A
shutterstock_102263728.jpg
14.05.2021. -
Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди, I квартал 2021.


Цене репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди у I кварталу 2021 . године у односу на исти квартал 2020. године, повећане су за 7,1%.

Посматрано по групама производа у I кварталу 2021. године, у односу на исти квартал 2020. године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Храна за животиње (18,2%) и Семе (6,1%).

Цене репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди у I кварталу 2021. године, у односу на IV квартал 2020. године, у просеку су повећане за 6,4%.

Посматрано по групама производа у I кварталу 2021. године, у односу на претходни квартал, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Храна за животиње (12,0%) и Семе (11,6%).