• A
  • A
  • A
shutterstock_649293697.jpg
12.04.2021. -
Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, фебруар 2021.


Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у фебруару 2021. године, у односу на исти месец 2020. године, повећане су за 8,5%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на исти месец претходне године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Индустријско биље (44,6%) и Жита (23,4%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у фебруару 2021. године, у односу на јануар 2021. године, у просеку су повећане за 1,9%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на претходни месец, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Жита (4,2%), Индустријско биље (3,0%) и Поврће (18,5%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у периоду јануар-фебруар 2021. године, у односу на исти период 2020. године, у просеку су повећане за 7,4%.

Посматрано по главним групама производа, у периоду јануар-фебруар 2021. године у односу на исти период 2020. године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Индустријско биље (30,0%), Жита (22,3%) и Воће (19,8%).