• A
  • A
  • A
02.04.2021. -
Истраживање о коришћењу времена


По трећи пут спроводимо
Истраживање о коришћењу времена                                                                                                                                   

Истраживање о коришћењу времена почиње да се спроводи 5. априла 2021. године, а завршава се крајем маја 2022. године.

Циљ спровођења ове анкете је да се прикупе подаци о томе како становници Републике Србије свакодневно, током 24 часа, користе своје време, односно којим активностима се баве – колико времена проводе у раду, кућним пословима, учењу, дружењу, гледању телевизије, шетњи, спавању итд.

Молимо домаћинства, која су у узорак изабрана методом случајног одабира, да учествују у истраживању. Изабрана домаћинства биће писмом обавештена о посети овлашћеног анкетара. Анкетар ће са собом носити идентификациону картицу Републичког завода за статистику, овлашћење за рад, као и заштитну маску, имајући у виду поштовање заштитних мера услед пандемије вируса.

Посебно наглашавамо да је ова анкета анонимна и да се изабрана домаћинства воде под шифром. Појединачни подаци из истраживања имају карактер пословне тајне за све учеснике. Прикупљени подаци никоме се не смеју саопштавати и служиће искључиво за статистичку обраду. Њихово публиковање вршиће се само у агрегираном (збирном) облику по појединим демографским и економским категоријама.

За додатне информације и питања у вези са истраживањем можете се обратити имејлом на адресу: ikv@stat.gov.rs.

Остале вести