• A
  • A
  • A
Korica_ZiM 2020m.jpg
05.03.2021. -
Републички завод за статистику објавио публикацију „Жене и мушкарци у Републици Србији, 2020”


Републички завод за статистику, уз подршку Агенције за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women), објавио је шесту по реду публикацију „Жене и мушкарци у Републици Србији, 2020“.

Публикација је настала као резултат сагледавања потреба корисника да се, преко статистичких података, прате стање у друштву и односи међу половима и са намером да се, коришћењем статистичких података, креирају и спроводе политике усмерене на отклањање неједнакости међу половима и унапређење једнаких могућности за све. За анализу стања, доношење одговарајућих мера и праћење њихове реализације неопходно је редовно системско обезбеђивање статистичких показатеља и њихово унапређивање. У овој публикацији се по први пут приказују и индикатори који служе за праћење Циљева одрживог развоја (ЦОР).

Кликните да преузмете публикацију „Жене и мушкарци у Републици Србији, 2020“ (.pdf).

Остале вести