• A
  • A
  • A
shutterstock_503419588.jpg
01.03.2021. -
Унутрашња трговина, IV тромесечје 2020. године


Промет робе у трговини на велико и мало и поправка моторних возила (област 45 КД) у Републици Србији у четвртом тромесечју 2020, у односу на исто тромесечје претходне године, бележи раст у текућим ценама од 0,5%. Уколико се упореди исти период, промет у Републици Србији код трговине на велико (област 46 КД) бележи пад у текућим ценама од 3,8%, а у трговини на мало (област 47 КД) раст од 2,5%.

У структури трговинског промета највеће учешће оствариле су следеће робне групе: у области 45 КД – моторна возила (49,9%), у области 46 КД – остали непрехрамбени производи (23%), а у области 47 КД – прехрамбени производи и алкохолна пића (35,5%).