• A
  • A
  • A
shutterstock_503107789.jpg (1)
12.02.2021. -
Број стоке, стање 1. децембра 2020. године


Према подацима приказаним у овом саопштењу, у Републици Србији, са стањем на дан 1. децембра 2020, у односу на стање на дан 1. децембра 2019, већи је укупан број свиња (за 2,8%), оваца (за 2,6%) и коза (за 5,8%), док је мањи укупан број говеда (за 1,3%) и живине (за 3,4%).

Говеда се највише гаје у Региону Шумадије и Западне Србије (46,4% у односу на укупан број говеда на територији Републике Србије), а свиње у Региону Војводине (42,3%).

У односу на десетогодишњи просек (2010–2019), укупан број говеда мањи је за 2,8%, свиња за 4,4%, коза за 4,7% и живине за 12,7%, а већи је број оваца за 2,4%.

Коначни подаци о броју стоке по врстама и категоријама, као и подаци о билансу стоке и сточној производњи, биће објављени у априлу месецу текуће године.