• A
  • A
  • A
shutterstock_274280534.jpg
21.12.2020. -
Култура, 2019.


У 2019. години, број биоскопских представа повећан је за 7,5% у односу на претходну годину. У структури биоскопских представа, учешће домаћих филмова у 2019. години je 10,1%, страних је 89,9%.

У укупном броју радио-станица приватне станице су заступљене са око 79%, јавне са око 16%, а остале са око 5%. Структура ТВ станица је: приватне 76%, јавне 21%, а остале око 3%.

Број издатих књига и брошура у 2019. години износило је 11897 и то је за 1,0%  повећање  у односу на претходну годину.  Структура серијских публикација за 2019. годину износи: 13,0% новине/листови, 82,5 % за часописе и 3,5% за остале серијске публикације. Укупан број серијских публикација у 2019. години смањен је за 3,5% у односу на претходну годину.

Остале вести