• A
  • A
  • A
500x334.jpg
17.12.2020. -
Праћење напретка у остваривању Циљева одрживог развоја (ЦОР)


Праћење напретка у остваривању Циљева одрживог развоја (ЦОР) важан је аспект имплементације Агенде за одрживи развој до 2030. Овај извештај има за циљ да на основу података доступних у другој половини 2020. године, прикаже стање у остваривању ЦОР у Републици Србији. Тиме се настоји да се учврсти чињенична основа за праћење и даље унапређивање политика које воде остваривању ових циљева.

  Извештај о напретку у остваривању Циљева одрживог развоја

  Извештај о напретку у остваривању Циљева одрживог развоја (српско-енглеска верзија)

Остале вести